Bengkel MyLessons

15/12/2011 07:52

Bengkel Pembangunan Sistem Perancangan Pengajaran Pensyarah Secara Dalam Talian (MyLessons) telah dilaksanakan pada 8 - 10 Disember 2011 di Hotel Berjaya Georgetown, Pulau Pinang.