Pengenalan Kepada Komputer

Pengenalan Kepada Komputer

 

1.     Pengenalan kepada sebuah sistem komputer

a.     Sebuah sistem komputer secara asasnya terdiri dari penerima input dan pemberi output.

b.     Secara ringkas dan mudah difahami

         i.      Apa yang kita taip dan masukkan ke dalam komputer dikenali sebagai INPUT

                 Contoh: Kertas kerja yang kita taip, gambar yang kita imbas

         ii.      Apa yang dipaparkan kepada kita dari komputer dikenali sebagai OUTPUT

                 Contoh: Kertas yang kita cetak keluar dari pencetak, gambar yang ditunjukkan di atas skrin komputer, bunyi yang dikeluarkan

2.     Peranti input dan output adalah peralatan atau perkakasan yang digunakan di dalam sebuah sistem komputer . Berikut diterangkan dengan lebih teliti lagi tentang perkakasan tersebut.

 

a.     Peranti input: menerima kemasukan maklumat dari pengguna komputer dan menghantar maklumat tersebut ke dalam komputer untuk diproses.

b.     Contoh-contoh peranti input yang biasa adalah:     i.      Mouse (tetikus)