Pengenalan Kepada Komputer

 

Pengenalan kepada Komputer

-       organisasi dan seni bina komputer

-       konsep asas sistem pengoperasian komputer

 

 

 

       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.     Pengenalan kepada sebuah sistem komputer

a.     Sebuah sistem komputer secara asasnya terdiri dari penerima input dan pemberi output.

b.     Secara ringkas dan mudah difahami:

                                                             i.      Apa yang kita taip dan masukkan ke dalam komputer dikenali sebagai INPUT.

·        Contoh: Kertas kerja yang kita taip, gambar yang kita imbas

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           ii.      Apa yang dipaparkan kepada kita dari komputer dikenali sebagai output.

·        Contoh: Kertas yang kita cetak keluar dari pencetak, gambar yang ditunjukkan di atas skrin komputer, bunyi yang dikeluarkan

 

           
   
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.     Peranti input dan output adalah peralatan atau perkakasan yang digunakan di dalam sebuah sistem komputer . Berikut diterangkan dengan lebih teliti lagi tentang perkakasan tersebut.

a.     Peranti input: menerima kemasukan maklumat dari pengguna komputer dan menghantar maklumat tersebut ke dalam komputer untuk diproses.

b.     Contoh-contoh peranti input yang biasa adalah:

                                                             i.      Mouse (tetikus)

 

               
 
   

Bukan yang ini

 

Tetapi yang ini

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 


·        Mouse menerima input pengguna berasaskan sentuhan pada dua butang yang terdapat di atasnya.

·        Butang tersebut biasanya digunakan untuk interaksi pengguna di atas skrin seperti mengklik butang tindakan, tutup/buka program dan yang seumpamanya.

 

       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           ii.      Keyboard (papan kekunci)

·        Mempunyai struktur yang hampir sama seperti apa yang terdapat pada mesin taip.

·        Digunakan untuk memasukkan teks ke dalam komputer.

·        Menaip surat, karangan, kertas kerja

 

 

 

 

 

 

c.      Peranti output: memaparkan maklumat yang telah diproses oleh komputer untuk dilihat atau digunakan oleh pengguna.

d.     Contoh peranti output yang biasa adalah:

                                                             i.      Monitor

·        Memaparkan maklumat yang kelihatan di atas skrin

·        Maklumat yang biasa dipaparkan di atas skrin adalah: gambar, permainan komputer, tayangan filem

 

 

 

                                                           ii.      Projektor LCD

·        Fungsi yang sama seperti monitor tetapi lebih digunakan untuk ditayangkan disebuah bilik atau kawasan yang luas.

 

 

 

 

                                                        iii.      Pencetak

·        Mengeluarkan maklumat dalam bentuk salinan kertas.

·        Juga dikenali sebagai pengeluar hard copy.

·        Salinan dalam disket dikenali sebagai soft copy.

 

 

 

 

 

 

                                                        iv.      Speaker Audio

·        Mengeluarkan maklumat dalam bentuk bunyi/audio

·        Contohnya bunyi muzik, untuk menarik perhatian pengguna.

 

 

 

Bagaimanakah input diproses oleh komputer untuk menjana output?

 

Untuk memahami tentang proses ini, kita perlulah mengkaji dengan lebih mendalam tentang bagaimana setiap komponen di dalam komputer berinteraksi dan menjalankan tugas masing-masing.

 

3.     Komponen di dalam sebuah komputer.

 

Komponen utama di dalam sebuah sistem komputer adalah:

a.     CPU (Unit Pemproses Pusat): memproses data

b.     Ingatan Sementara:

                                                             i.      RAM (Ingatan Capaian Rawak)

                                                           ii.      Cache (membantu pemprosesan oleh CPU)

c.      Ingatan Kekal:

                                                             i.      Hard Disk (Cakera Keras)

                                                           ii.      Disket

                                                        iii.      ROM (Ingatan Baca Sahaja)

d.     Perkakasan atau Peranti Input / Output

 

Secara hierarki, di dalam sebuah sistem komputer, setiap perkakasan itu mempunyai hierarki fungsi seperti di dalam gambarajah di bawah:-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


e.      Bagaimana setiap komponen tersebut berinteraksi antara satu sama lain:-

                                                             i.      Semasa komputer di ON kan, komputer akan mengambil arahan ujian asas dari ROM.

·        Arahan asas biasanya untuk memastikan:-

                                                                                                                                     i.      Semua komponen ingatan berfungsi

                                                                                                                                   ii.      Semua fungsi tulis dan padam berjalan lancar

 

 

 

                                                           ii.      Setelah itu, komputer akan mengambil pula dari ROM arahan Sistem Asas Input/Output (Basic Input Output System: BIOS)

·        Tujuannya:-

                                                                                                                                     i.      Mendapatkan maklumat perkakasan

                                                                                                                                   ii.      Dapatkan maklumat keselamatan sistem

 

 

 

                                                        iii.      Komputer seterusnya akan mengambil Sistem Pengoperasi (contohnya:Windows 98) dari dalam Hard Disk dan dimasukkan ke dalam RAM.

·        Mengapa dimasukkan ke dalam RAM?

                                                                                                                                     i.      Capaian maklumat CPU lebih pantas di dalam RAM.

                                                                                                                                   ii.      Semua pemprosesan dan aktiviti semasa dilaksanakan di dalam RAM.

                                                                                                                                iii.      Hard Disk hanya untuk simpan maklumat yang telah siap diproses.

                                                                                                                                iv.      CPU mempunyai fungsi yang sama seperti otak: memproses maklumat.

                                                                                                                                   v.      CPU akan mentafsirkan apa yang kita taip sebagai input dan kemudian mengeluarkan output yang sesuai berdasarkan fungsi yang mampu dibuat olehnya.

 

 

                                                        iv.      Setelah itu, apabila kita menggunakan sebarang program aplikasi (contohnya: Word, Solitaire, Excel), ia juga akan dimasukkan ke dalam RAM.

·        Perlu diingat:

                                                                                                                                     i.      RAM adalah ingatan sementara khusus untuk menyimpan maklumat yang sedang diproses.

                                                                                                                                   ii.      Sebarang maklumat semasa yang kita taip diproses di dalam RAM.

                                                                                                                                iii.      RAM hanya akan menyimpan maklumat apabila ada aliran elektrik.

                                                                                                                                iv.      Maklumat kekal disimpan di dalam hard disk (pastikan kita SAVE kerja kita)

                                                                                                                                   v.      Maklumat yang telah diproses dan hendak disimpan akan disimpan di dalam bentuk fail di dalam Cakera Keras (mengikut piawai program yang kita gunakan)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.     Sistem Pengoperasian Komputer (Operating System)

a.     Sistem Pengoperasian menentukan bagaimana komputer kita berfungsi dan bekerja.

 

b.     Ia adalah perisian pertama yang kita nampak setelah komputer di ON kan dan juga perisian terakhir yang kita lihat sebelum kita menutupnya. (Shutdown)

 

c.      Secara asasnya, Sistem Pengoperasian mempunyai 2 tugas utama:-

                                                             i.      Mengurus sumber perkakasan dan perisian yang ada di dalam sistem komputer kita seperti:-

·        Masa CPU memproses

·        Ruang RAM yang boleh digunakan oleh setiap program

·        Ruang Cakera Keras yang perlu untuk simpanan maklumat kekal.

 

Bagi tugas yang pertama ini, bayangkan Sistem Pengoperasian sebagai ibubapa yang mengawal dan menjaga anak-anaknya (program).

 

Setiap anak (program) dipastikan mendapat sumber yang secukupnya (masa CPU dan RAM) sambil bermain dengan baik dengan anak yang lain

 

Ia juga perlu memastikan sumber keluarga (komputer) yang terhad digunakan dengan sebaiknya oleh setiap ahli keluarga.

 

                                                           ii.      Menyediakan peraturan yang konsisten (tetap) untuk program yang berjalan dapat menggunakan atau berinteraksi dengan perkakasan (Tetikus, Pencetak, Keyboard)

 

 

 

 

 

 

d.     Jenis-jenis Sistem Pengoperasian:-

                                                             i.      Sistem Pengoperasian Masa Nyata (Real Time Operating System)

·        Biasanya digunakan untuk mengawal mesin di kilang, sistem industri ataupun peralatan saintifik yang memerlukan ketepatan.

·        Tidak digunakan untuk komputer di rumah.

 

 


                                                           ii.      Satu Pengguna – Satu Tugas (One User One Task)

·        Menguruskan agar pengguna dapat melakukan dengan efektif hanya satu tugas sahaja.

·        Contoh: Sistem Pengoperasian bagi komputer Palm Top

 

 

 

                                                        iii.      Satu Pengguna – Pelbagai Tugas (One User – Multi Tasking)

·        Digunakan oleh kebanyakan pengguna seperti kita.

·        Pelbagai tugas/program dapat dibuka serentak.

·        Contoh: Sistem Pengoperasian Windows 98, 2000

 

 
 

 

 

 

 

 

 


                                                        iv.      Ramai Pengguna (Multi user)

·        Membolehkan ramai pengguna menggunakan sumber komputer secara serentak.

·        Pengguna hanya disambung menggunakan terminal monitor dan keyboard.

·        Contoh: Sistem Pengoperasian Unix, VMS.