Professional Qualification

  1. Master Pengurusan (Pengurusan)-Universiti Pertanian Malaysia (UPM) - 25 Julai 1997
  2. Bac. Sc Dgn Pendidikan (Kepujian) (Matematik/Fizik)-Universiti Putra Malaysia (UPM) - 19 Ogos 1989
  3. Diploma Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan-Institut Aminuddin Baki (IAB) - 10 September 2002
  4. Sijil Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan (NPQH)-Institut Aminuddin Baki (IAB) - 10 September 2002