Paper Presentation

  1. “ Sistem Pengurusan Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web (e-SP4)” 1st International Conference On World Class Education, di Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaya, Malaysia pada 5-6 Disember 2011.

  2. “ Sistem Pengurusan Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web (e-SP4)” International Conference on "Globalizing Local Wisdom In Education", di University of Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogjakarta, Indonesia pada 10 May 2011.

  3. “Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-ATLMS)”, Engaging Leaners with Teaching Innovations Symposium, di Faculty of Education, University of Malaya, Malaysia pada 24-25 November 2010.

  4. “Development of Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-ATLMS)”, World Conference on Teaching, Learning and Administration, di The American University, Cairo, Egypt pada 29-31 Oktober 2010.

  5. “Pembangunan Dan Penilaian Sistem Pengurusan Pentaksiran Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Web (e-SP4)”, Persidangan Inovasi Dalam Penyelidikan Pendidikan di Universiti Malaya pada 13 Julai 2010.

  6. “Pembangunan Sistem Pengurusan Pentaksiran Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Web (E-SP4)”, Seminar Internasional Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Malaysia, di Universiti Pendidikan Indonesia, Bandung pada 16 Jun 2010.

  7. “Sistem Pengurusan Pentaksiran Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Web (E-SP4) : Satu Kajian Kes”, 15th International Conference on Education, University Brunei Darussalam pada 24-27 May 2010.

  8. ”Sistem Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran secara Elektronik (e-SP3) dalam mata pelajaran Fizik”, di Seminar  Teknologi Maklumat dan Komunikasi,  Jabatan Pelajaran Perak bertempat di Teluk Dalam, Pulau Pangkor, Perak pada 14 November 2006.

  9. "Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum Sekolah", di Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke 9,  di IAB Genting Highlands. pada 2 Ogos 2000.

  10. Pengajaran Dan Pembelajaran Fizik", di  Mesyuarat Penyelarasan Pembangunan Perisian Multimedia Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia bertempat di PSPN Kelantan, Kota Bharu pada 8 Jun 1999.